ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ COOKIES

Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΠΛΟΥΜΗΣ – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ δεσμεύεται για τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας - θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί κατά καιρούς να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία αμέσως θα δημοσιοποιούμε.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Για την επικοινωνία μας μαζί μας επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα γι΄ αυτό στοιχεία. Κατά τα λοιπά, για όσους συνάπτουν συμβατική σχέση μαζί μας, επεξεργαζόμαστε όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης δεδομένα, σύμφωνα και με τις προτιμήσεις σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εκτός από τις περιπτώσεις εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντί σας και από όσες τυχόν προβλέπει ο νόμος, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή ενημέρωσης και καλύτερων υπηρεσιών προς εσάς, εναρμονισμένων με τις προτιμήσεις ή τις ανάγκες σας. Όποτε και όπου συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τους ορισμούς της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Όσον αφορά στον χρόνο (διάρκεια) που χρησιμοποιούμε ή διατηρούμε τα δεδομένα σας, αυτός είναι δέκα (10) χρόνια, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στη σύμβαση ή στον νόμο ή, τέλος, στην τυχόν ορίζουσα αλλιώςσυγκατάθεσή σας.

Σε ποιον μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν τρίτον ούτε τα διαβιβάζουμε εκτός Ελλάδος. Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνον στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης ή προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας ή προκειμένου να επεξεργαστούμε κάποια πληρωμή, τηρώντας πάντοτε τις εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας, όπως απαιτεί η εκάστοτε νομοθεσία και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεταιεπίσης να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιπτώσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας, όπως απαιτεί η εκάστοτε νομοθεσία και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Ασφάλεια

H εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι πάντοτε διασφαλισμένη η ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Ανακρίβειες- Διορθώσεις

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντοτε ακριβή και ενημερωμένα. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε, σε περίπτωση αλλαγών ή εάν υποπέσουν στην αντίληψή σας τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες, να μας ενημερώσετε σχετικά, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας.

Άσκηση δικαιωμάτων

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική διευκόλυνσης της άσκησης όλων των δικαιωμάτων σας.

Ταυτότητα υπευθύνου επεξεργασίας

Η ακριβής επωνυμία μας είναι «ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και η διεύθυνσή μας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 6, στην οποία μπορείτε ν΄ ασκείτε τα δικαιώματά σας και να υποβάλλετε τυχόν σχετικά αιτήματα.