ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ

  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση
  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση
  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση
  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση
  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση
  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση
  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση
  • Ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού Ελλάδα προς Πώληση

Κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με τη Λεωφόρο Αμφιθέας, το οικόπεδο αυτό είναι επιφανείας 674μ², βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της αρτηρίας και είναι κατάλληλο για ανοικοδόμηση κτηρίου γραφείων, καταστήματος ή ξενοδοχείου καθώς και για οιανδήποτε άλλη χρήση. Ο συντελεστής δόμησης είναι 3 (κτίζει σε ανωδομή 2.021μ² πλέον υπογείων) και έχει πρόσοψη 17,5 μέτρα με βάθος 38,5 μέτρα. Μέσα στο ακίνητο υπάρχει μία ισόγεια κατασκευή 500μ² περίπου, ψηλοτάβανη, η οποία στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί και ως συνεργείο αυτοκινήτων. Εξαιρετικό ως προς τη θέση του, περικυκλωμένο από τα ξενοδοχεία Marriott, από το ΚΠΣΝ του Ιδρύματος Νιάρχου, από ναυτιλιακές εταιρείες και από αξιόλογα ακίνητα, το οικόπεδο αυτό είναι ένα από τα τελευταία εναπομείναντα στον κυριότερο άξονα που ενώνει την Αθήνα με το παράκτιο μέτωπό της.